Despre Societatea Română de Fiziologie

 

Viziune

Societatea Română de Științe Fiziologice își propune să ofere membrilor săi un spațiu al comunicării, cu scopul de a facilita schimbul de idei și de a reafirma importanța Fiziologiei în era medicinei personalizate.

Misiunea noastră este de a pune știința în folosul comunității, prin:
1. Încurajarea excelenței și inovației în cercetare și educație;
2. Promovarea cercetării interdisciplinare, îmbunătățirea și actualizarea metodelor de cercetare;
3. Integrarea și translatarea rezultatelor cercetării, pentru a sprijini ameliorarea stării generale de sănătate a populației;
4. Diseminarea ideilor și rezultatelor cercetării către toți membrii societății;
5. Promovarea și facilitarea comunicării între fiziologi, mai ales prin sprijinirea schimbului de idei, și sprijinirea comunicării cu alte comunități științifice medicale;
6. Îmbunătățirea continuă a calității procesului didactic, cu accent pe predarea fiziologiei și promovarea programelor de educație medicală continuă pe diverse teme ce țin de fiziologie;
7. Stimularea mobilităților pentru studenți și cadre didactice, precum și pentru tinerii cercetători;
8. Promovarea calității, integrității și eticii în cercetare și educație.

 

Societatea Română de Științe Fiziologice este afiliată la Federation of European Physiological Societies și la International Union of Physiological Sciences.